Mediation

Mediation is aan te raden als:

  

  • er een conflict is binnen uw organisatie
  • waarbij een oplossing gezocht wordt die zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van alle betrokkenen zodat allen zich erin kunnen vinden èn
  • waarbij de relaties tussen de betrokkenen in tact blijven.  

Mediation is een manier om geschillen op te lossen zonder tussenkomst van de rechter. Een onpartijdige bemiddelaar (de mediator) helpt betrokkenen om samen tot een oplossing te komen.