Training

Als er binnen uw professionele organisatie behoefte bestaat aan deskundigheidsbevordering gericht op ‘vaardiger communiceren in werksituaties’, bijvoorbeeld:

    

  • intervisietraining
  • training conflicthantering
  • vergadertraining
  • training collegiale samenwerking

 …kunt u terecht voor een training op maat.