Opleiding en ervaring

Ik studeerde in 1982 af als biologe, met als doctoraalpakket: diergedrag, wetenschapsfilosofie, vakdidactiek (communicatie in de klas) en algemene onderwijskunde (ervaringsleren). Teneinde deze – meer menswetenschappelijke – specialisaties te onderbouwen, studeerde ik vervolgens pedagogiek, met als doctoraalvak gezinsleer.

Ik raakte steeds meer onder de indruk van de invloed van communicatie op zowel het welbevinden van mensen als op hun ontwikkelingsvermogen. Ik zag de mogelijkheden die dat biedt voor leraren en ouders. Vandaar mijn zoektocht naar manieren om opvoeders te onderwijzen in beter communiceren. Die fascinatie voor leren en communiceren en voor wat die twee met elkaar te maken hebben, is gebleven tot op de dag van vandaag.

Ik werkte als docent professionele communicatie en supervisor aan diverse (agogische) beroepsopleidingen voor o.a. leraren, huisartsen en supervisoren. Sinds 1992 heb ik daarnaast een eigen praktijk als supervisor.

In 2006 volgde ik een opleiding tot mediator en specialiseerde ik me in echtscheidingsbemiddeling. Het jaar daarop gevolgd door een opleiding Oplossingsgericht (solution focused) Werken in het Onderwijs. In diezelfde tijd werd ik actief in de Stichting Stiefgezinnen Nederland. Dit alles leidde tot een uitbreiding van mijn praktijk met een aanbod voor ouders en kinderen in echtscheidingssituaties en samengestelde gezinnen.